MADYA ANDIKA AZIZ : APABILA POLITIK BENGKOK MAKA YANG MELURUSKAN ADALAH BUDAYA

PostJakarta
0


" Perasaan saya ya mencincang Air ini satu pengalaman yang cukup besar Khususnya buat diri saya Dan juga delegasi dari Malaysia khususnya karena ini merupakan satu usaha sama yang melibatkan empat buah negara yang mana tuh nggak utamanya dari Indonesia sendiri sebagai tuan rumah dan lain-lainnya dari Singapura Malaysia dan juga Brunai satu usaha yang menarik yang dibuat oleh pengaruh produksi dan Persembahan Drama Musikal Melayu yg dipentaskan di Taman Mini Indoneaia Indah Jakarta (12 juli 2019 ) yg digarap oelh Asrizal Nur  adalah untuk menyatukan rumpun Melayu dari 4 buah Negara mana yang yang dinyatakan sendiri pak Asrizal Nur cukup  eksekutif katanya,  apabila politik itu bengkok maka yang meluruskannya itu adalah budaya .

kita menggunakan budaya untuk menyatukan berbagai bangsa sebagai satu bangsa dalam pembagian negara itu yang paling penting yang yang saya sendiri rasa yang mana perlu dipahami oleh pemimpin-pemimpin khususnya pemimpin politik yang ada di luar sana".

Dari Malaysia mendelegasikan Alumnai club teater Rimba malaysia...
 Andika , Ibrahim Akir, Moch. Rafi bin Abdul Latif, Munzeer Isa, Datuk Wan, Abdul Azis bin Marjuki, Dean Sitara Bicara.


Prof. Madya Andika Aziz :
lahir di Singapura, 13 November 1971, Ijazah Doktor Falsafah dalam Drama Terapi (2003 2006) (ii University of Hull, United Kingdom.

Pernah berkhidmat dj dua buah universiti awam Malaysia iaitu Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Beliau adalah pengasas kepada Grup Teater Lab UMS dan Kelantan0 Teater PUSAKA UMK. Telah terlibat dalam kegiatan teater selama 28 tahun sebagai penasihat produksi, pelakon, pengarah pengurus artistik dan teknikal. Kepakaran utama adalah dalam bidang Pengaraha produksi dan Teater Terapi.

Mantan Pengerusi Alumni Kelah “'Teater Rimba UKM, Pengasas dan penggerak genre Deklamasi Lakon MAKUM dengan menganjurkan Festival Dekon MAKUM (2001 -2012) di UMS dan (2018) di UMK.

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)